– Ogólne

KOMUNIKAT – ŚMIECI
 
Mieszkańcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych
kto jeszcze nie złożył do Urzędu Gminy w Miedznie
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
winien pilnie zgłosić się do Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – urzędu ul.11 Listopada 4, pok. nr 14
 
Od 1 lipca br. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
 od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedzna
na których …

Czytaj więcej Komunikat dotyczący gospodarki odpadami wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Miedzna obowiązującym od 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) w  drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miedzna”.
Najkorzystniejszą ofertę  według kryterium najniższej ceny złożyła firma …

Czytaj więcej ODBIÓR ODPADÓW- został wyłoniony WYKONAWCA

Powrót na górę