– Ogólne

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki :  48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza III Publiczny …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci gruntowej zabudowanej nr. ew działki 48 i 47/2 w miejscowości Międzyleś

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki 51/2.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza IV  Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej we wsi Międzyleś oznaczonej nr ew. działki 51/2

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki :  48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza II Publiczny …

Czytaj więcej Ogłoszenie o II Publicznym Przetargu Nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości we wsi Międzyleś

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 89§2 KPA w związku z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)
Wójt Gminy Miedzna zawiadamia

W dniu 25 stycznia 2012r. godz. 12ºº w …

Czytaj więcej Wójt Gminy Miedzna zawiadamia

Powrót na górę