– Ogólne

OGŁOSZENIE
         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) – Wójt Gminy Miedzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Żeleźniki oznaczona nr ew. działki 1464/3

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: …

Czytaj więcej Wykaz nieruchomości do sprzedaży

OGŁOSZENIE
         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn.zm.) – Wójt Gminy Miedzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Rostki ujawniona w KW SI1W/00060482/3 w skład której wchodzą …

Czytaj więcej Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Urząd Gminy w Miedznie poszukuje osób, które zaadoptują 2 bezdomne szczeniaki (suczki).

Szczeniaki mają około 4-6 tygodni, są bardzo łagodne. Obecnie przebywają na terenie nieruchomości gminnej w Miedznie.

W przypadku adopcji Gmina pokryje koszty ewentualnej sterylizacji, odrobaczania oraz pierwszych szczepień.

Wszelkich informacji na temat adopcji można uzyskać pod nr tel.: (25) 691 83 28 w godz. 8ºº – …

Czytaj więcej Szczenięta do adopcji !!!

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
 

Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie …

Czytaj więcej Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Powrót na górę