– Ogłoszenia

Plakat z napisem"O co zapytamy w spisie rolnym". Rzepak i dłonie

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie …

Czytaj więcej Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Zdjęcie w oborze. Na środku stoi gospodarz, obok po lewej stoi krowa. Na górze po lewej znajduje się logo KRUS

Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcejpunktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrodyrzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Zarejestruj się na stroniehttps://bezpieczenstwo.krus.gov.pli rozwiąż test.Regulamin konkursu dostępny jest nawww.krus.gov.pl

Regulamin konkursuPobierz

Plakat konkursuPobierz

Czytaj więcej Ogólnopolski Konkurs Testowy

Rolniku, przygotuj się do spisu!Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na …

Czytaj więcej Powszechny Spis Rolny

Zdjęcie lasu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020” w terminie 27 lipca – 11 września 2020 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców i specjalistów zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich. Osoby …

Czytaj więcej Szkolenie e-learningowe pn.: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 – adresowane dla pracowników ODR

Powrót na górę