– Inwestycje

Rok 2007

– Zrealizowano – III etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miedzna gm. Miedzna
Wartość zadania 1.191.049,00 zł./brutto/.
Inwestycja zrealizowana z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach udzielonej pożyczki umarzalnej w wysokości 30%.udzielonej pożyczki co stanowi kwotę – 270 000,00zł.

– Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy za kwotę …

Czytaj więcej Informacja dotycząca inwestycji i remontów realizowanych na terenie Gminy Miedzna w latach 2007 – 2011 oraz pozyskanych środków finansowych.

Powrót na górę