– Inwestycje RPO WM 2007-2013

„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Lata 2007-2011

Czytaj więcej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzna

Gmina Miedzna realizuje projekt pn.
„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 7 039 993,59 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 681 140,51 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2007- 23.09.2011r.
Beneficjent : …

Czytaj więcej Informacje o realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”

Powrót na górę