– Azbest

Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna. Realizacja zadania 09.05.2010r. – 28.08.2010r.

Powrót na górę