– mszczepanski

OGŁOSZENIE
         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego  położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

Nieruchomość położona w miejscowości Miedzna będąca częścią …

Czytaj więcej Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego  położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

      W roku 2019 nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Przemysław Szperna , tel. 730-111-937.

Dyżur odbywać się będzie co 2 tygodnie w każdej z niżej wymienionych gmin
w podanych poniżej godzinach oraz terminach:

Gmina Miedzna

Środa w godzinach  11:00- 13:00

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

09.01
06.02
06.03
03.04
08.05
05.06

23.01
20.02
20.03
17.04
22.05
19.06

 

Czytaj więcej Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

DNIA 1 MARCA 2019 ROKU (PIĄTEK)
SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
TYLKO DO GODZINY 11.30
Z POWODU PRAC SERWISOWYCH
W SYSTEMIE
   ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE
         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

Nieruchomość położona w miejscowości Miedzna będąca częścią …

Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna w sprawie najmu lokalu na prowadzenie apteki

Powrót na górę