– mszczepanski

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Wrotnów  oznaczonej  nr ew. działki 601.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży szkoły we Wrotnowie

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej  położonej we wsi Miedzna oznaczonej  nr ew. działki 2799.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  sprzedaż  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży gruntów po byłej żwirowni w Miedznie

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki 51/2.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Międzylesiu

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki :  48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży budynku szkoły w Międzylesiu

Powrót na górę