– Lidia Panufnik

Fragment dokumentu - nabór wniosków

Zapraszamy na nabory z PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia:

1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu – zakładka Cel ogólny 1 Ogłoszenie nr 6/2020

2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem – zakładka Cel ogólny 2 Ogłoszenie 7/2020

Pamiętaj o zachowaniu środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi PSSE Węgrów.

Czytaj więcej LGD „Bądźmy Razem” -nabór wniosków PROW 2014-2020

Logo Projekt Zdalna Szkoła

W dniu 30 kwietnia 2020r. Gmina Miedzna podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie Umowę o powierzenie grantu nr 2612/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji …

Czytaj więcej Projekt – Zdalna Szkoła

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA
O wsparcie finansowe z tego programu może …

Czytaj więcej Ogłoszenie ARiMR

Zdjęcie eternitu z napisem "Odbiór azbestu"

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Miedzna w 2020r. realizowany będzie program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) na budynkach mieszkalnych i gospodarskich w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nabór wniosków ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2020r.
Pomoc polegać …

Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze wniosków o odbiorze azbestu

Powrót na górę