– Apel do mieszkańców Gminy Miedzna

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZNA

 

Wójt Gminy Miedzna mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku w gminie zwraca się z apelem o zaprzestanie spalania odpadów na powierzchni ziemi na posesjach oraz instalacjach grzewczych budynków.

Przypomina, że dopuszczalne jest jedynie spalanie odpadów z drewna i suchych odpadów roślinnych nie zawierających substancji niebezpiecznych.

Odpady organiczne w postaci drewna

i części roślin nadających się do spalania powinny być wykorzystywane do celów energetycznych.

Dopuszczalne jest jedynie spalanie suchych odpadów roślin na terenie nieruchomości w sposób niepowodujący zadymienia nieruchomości sąsiednich i dróg publicznych.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje zastosowanie przepisów Kodeksu w Sprawach o Wykroczeniach.

                                 

                                                                                                                              Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                                              /-/ Janusz Rutkowski

Powrót na górę