– Apel do mieszkańców Gminy Miedzna

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZNA

Wójt Gminy Miedzna mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku oraz bezpieczeństwa  w gminie zwraca się z apelem do mieszkańców o sprzątanie chodnika do krawędzi drogi wzdłuż całej nieruchomości  poprzez usuwanie śniegu, lodu z części chodnika służącej do użytku publicznego.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje nałożenie kar administracyjnych.

 

Wójt Gminy Miedzna

(-) Janusz Rutkowski

Powrót na górę