– Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

 

Wójt Gminy Miedzna informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenie „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości wypełnienia załączonych  ankiet, które będą stanowiły materiał źródłowy, na podstawie którego zostaną opracowane ww. dokumenty.
Wypełnione ankiety należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl oraz drukowanej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Departament Środowiska, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa lub w Urzędzie Gminy w Miedznie, ul.11 Listopada 4, 07 – 106 Miedzna – Referat Inwestycji ,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 14.

Gorąco zachęcam wszystkim mieszkańców gminy Miedzna oraz organizacje pozarządowe do włączenia się w proces tworzenia Planu oraz pozostałych dokumentów.

Wójt Gminy Miedzna

ankieta_organizacja

ankieta_mieszkancy

Powrót na górę