– Ankieta – „Strategia rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025”

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład mieszkańców w tworzenie Strategii rozwoju gminy do 2025 r

Przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Miedzna na najbliższe lata.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w terminie do 13 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Miedznie  lub przesłać na adres ugmiedzna@op.pl

Ankietę można również przekazać do sołtysów wsi.

              Bardzo serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Ankieta Gminy Miedzna

Powrót na górę