– Informacja

Gmina Miedzna informuje, że zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Zakres robót obejmował:

  • modernizację sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie
  • modernizację budynku szatniowo-sanitarnego na boisku Orlik wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne

Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania (brutto) – 253 657,55 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 180 000,00 – 70,96%
własne Gminy – 73 657,55 zł – 29,04%
Okres realizacji zadania: 01 września 2021r. – 31 grudnia 2021 r.

Wójt Gminy Miedzna
Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę