– Otwarcie drogi powiatowej Węgrów – Międzyleś

Przecięcie wstęgi

W dniu 12.10.2021r. odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Międzyleś, wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogą powiatową Miedzna – Poszewka, drogą powiatową Miedzna – Tchórzowa, oraz drogą powiatową Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś.
W ramach zadania przebudowano odcinek o długości ok. 5,6 km i szerokości 6m. Całkowity koszt inwestycji to 7 mln 300 tys. zł, w tym 4 mln 800 tys. zł to środki z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe środki to fundusze z budżetu Gminy Miedzna i Powiatu Węgrowskiego.
To bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja dla mieszkańców Gminy Miedzna, która niewątpliwie poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania.
W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Pani Maria Koc, Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Pani Anna Kaszuba, Zarząd Powiatu Węgrowskiego na czele ze Starostą Panią Ewą Besztak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Pan Marcin Gąsiorek, Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Tomasz Okulus, właściciele firmy P.W. WIKRUSZ ( wykonawca robót) Pan Adam Witkowski i Pani Małgorzata Lach- Witkowska, proboszcz parafii w Miedznie ks Kanonik Jarosław Górski, Radni powiatu węgrowskiego, Radni Rady Gminy w Miedznie, Mieszkańcy oraz Sołtysi wsi Poszewka i Tchórzowa.

Powrót na górę