– Projekty edukacyjne ZUS

Plakat - Lekcje z ZUS, Projekty z ZUS

Jak co roku serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych ZUS:
• „Projekt z ZUS” dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
• „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Bezpłatne materiały

Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie zus.pl w zakładce „Edukacja” (www.zus.pl/edukacja). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.

Projekty edukacyjne ZUS są przygotowane tak, że ich realizacja jest możliwa bez względu na przyjęty w szkołach tryb nauczania, stanowiąc istotne uzupełnienie procesu dydaktycznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu nauczycielowi:
• komplet materiałów dydaktycznych – zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów, scenariusze lekcji, filmy, prezentacje, teksty pomocnicze oraz rozwiązania zadań; materiały dostępne są w Oddziale ZUS w Siedlcach u koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, a także na naszej stronie internetowej,
• bezpłatne szkolenia z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych:
– stacjonarne w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (ul. M. Asłanowicza 2) 30 września 2020 r. o godz. 14.30 – dot. „Projektu z ZUS”, 1 października 2020 r. o godz. 14.30 – dot. „Lekcje z ZUS”, zapisy: www.siedlce.mscdn.pl.
– lub on-line z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji,
• indywidualną opiekę merytoryczną pracownika ZUS.

„Projekt z ZUS” można przeprowadzić w każdym momencie, przez cały rok szkolny, podczas jednej godziny lekcyjnej.
W ramach projektu organizujemy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie filmu, plakatu lub komiksu, który wyjaśnia, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

W trakcie czterech „Lekcji z ZUS” młodzież ze szkół średnich dowie się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać opłacając składki na ubezpieczenia społeczne, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak prowadzić własną firmę.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Zgłoszenia do „Lekcje z ZUS” przyjmujemy do 20 listopada. Zwieńczeniem projektu jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W roku szkolnym 2019/2020 wzięło w niej udział ponad 35 tysięcy uczniów z całej Polski. Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy (www.zus.pl/uczelnie/wspolpraca-zus-z-uczelniami).
Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego
Tematyka „Lekcji z ZUS” jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. „Lekcje z ZUS” i Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” są objęte patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej (zawodowej). Od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”. Z wpisu do wykazu olimpiad tematycznych skorzystają także szkoły olimpijczyków. Sukcesy uczniów w olimpiadach, które zwalniają z części pisemnej egzaminu zawodowego składają się na aż 25% punktacji w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych „Perspektywy”.

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych ZUS oraz indywidualnych konsultacji udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Siedlcach, P. Agnieszka Drzewowska, tel. 25 640 16 63, e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl.

Powrót na górę