Gmina Miedzna

Miedzna, 2020.04.08

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Miedzna uprzejmie informuje, że Minister Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali Wytyczne dotyczące postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zgodnie z ww. opracowaniem:

– odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze ( maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy , w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane

odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że są one wytwarzane przez osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID- 19 , oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych, co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy postępować z nimi zachowując szczególne środki ostrożności.

Szczegółowe wytyczne dotyczące postepowania z odpadami wytwarzanymi m.in. w miejscach kwarantanny lub izolacji przygotowane dla:

  1. gmin,

  2. osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,

  3. osób przebywających w izolacji,

  4. podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami

znajdują się w załączonym pliku.

Wójt Gminy Miedzna

Tadeusz Tomasz Okulus

Wytyczne w sprawie postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie wystepowania zakażeń koronawirusem

Powrót na górę