Gmina Miedzna

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

RAFAŁA KRESY pracownika Urzędu Gminy

wyrazy żalu i współczucia

Żonie i Bliskim
składają
koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Miedzna

Powrót na górę