– 11 listopada. Wszyscy jesteśmy Polakami…

Wszyscy jesteśmy Polakami…
Dzień 11listopada jest szczególną datą dla każdego Polaka. Święto to obchodzimy, aby upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, która po 123 latach niewoli odrodziła się na nowo dzięki odwadze i determinacji naszych przodków.
O godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Ksiądz proboszcz, Jarosław Górski, wygłosił piękną homilię, w której przypomniał zgromadzonym, co znaczy być patriotą w czasach pokoju.
Po zakończonej Mszy Św. druga część uroczystości obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w Gminnej Bibliotece. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Miedznie pani Dorota Kuczyńska powitała licznie przybyłych gości. W krótkiej przemowie podkreśliła, jak ważne jest dziś wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu, wskazywanie właściwych wartości młodemu człowiekowi. Następnie oddała głos uczniom, którzy pod czujnym okiem opiekunów: pani Beaty Panufnik, pani Małgorzaty Jednorałek oraz pani Marzenny Orzeł, przygotowali montaż słowno – muzyczny pt. „Wszyscy jesteśmy Polakami…”. Była to niezwykła lekcja historii. Uczniowie przypomnieli zgromadzonym czasy rozbiorów, kiedy to Polska zniknęła z mapy Europy, sytuację w zaborze pruskim i rosyjskim, gdzie próbowano na siłę germanizować i rusyfikować naród polski. Polacy buntowali się przeciwko ciemiężcom, podejmowali próby ratowania ojczyzny. Nie było państwa, ale był naród. Polska żyła w sercach swoich obywateli. Zapału do walki dodawał rodakom marszałek Józef Piłsudski, twórca i wódz Legionów. To on sprawił, że na nowo ożyła nadzieja i wiara w odzyskanie niepodległości.
Polacy ruszyli do boju, zostawiali swoich bliskich, ponieważ ojczyzna ich potrzebowała. Uczniowie czytali wzruszające fragmenty listów córki do ojca, czy męża do ukochanej żony pełne tęsknoty i bólu, a jednocześnie przeświadczenia, że walczą w słusznej sprawie, recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne.
Całości dopełniała piękna dekoracja przygotowana przez panią Ewę Dmoch, panią Magdalenę Teodorczuk oraz panią Monikę Barbachowską. Na granatowym tle widniała Polska a nad nią orzeł, który wzbijał się w górę, zrywając łańcuchy niewoli.
Publiczność była pod wrażeniem przedstawienia, widać było wzruszenie i dumę z bycia Polakiem.
Wójt gminy Miedzna pan Tadeusz Okulus podziękował pani dyrektor, nauczycielom, a w szczególności młodym aktorom za piękną lekcję historii i patriotyzmu, przekazał również słodki poczęstunek dla uczniów. Po zakończonej uroczystości młodzież udała się do parku na bieg niepodległości, a harcerze z 23DH „Wataha” przeszli na cmentarz, aby zapalić znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. To był niezwykły dzień dla wszystkich mieszkańców gminy Miedzna.

Elżbieta Dejnarowicz

Powrót na górę