Zamknięcie ul. Przechodniej w Miedznie

 zamknięcie ul. Przechodniej w Miedznie

Ostrzeżenie METEO

MZW_1433_PR_20200520101122932

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Wójt Gminy Miedzna

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji… Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE – KRUS-u

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności… Czytaj więcej...

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023” wraz z prognozą i podsumowaniem Strategii Oceny Oddziaływania na Środowisko

POŚ_Miedzna_2020

Prognoza POŚ Miedzna 2020

Podsumowanie_SOOŚ_Miedzna-1

Nieodpłatne wykłady on-line -porady prawne – Powiat Węgrowski

Harmonogram wykładów:

🔸Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/

🔸Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/

🔸Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/

🔸Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/

🔸Sprawy alimentacyjne… Czytaj więcej...

Informacja dla rolników

Osoby, które jeszcze nie wypełniły wniosku o dopłaty obszarowe, mogą się zgłaszać codziennie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznej pokój nr 5 w celu jego wypełnienia przez doradcę rolniczego z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Węgrowie (dawny ODR).

Serdecznie zapraszamy.

Tel.25 792-01-57

664-123-756

Informacja – Gminne Przedszkole

Informujemy, że Gminne Przedszkole w Miedznie wznawia działalność stacjonarną z dniem 11 maja 2020 roku.

Szczegóły na stronie Gminnego Przedszkola w Miedznie , www.przedszkole-miedzna.pl

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola – Izabela Koterba

Projekt – Zdalna Szkoła

W dniu 30 kwietnia 2020r. Gmina Miedzna podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie Umowę o powierzenie grantu nr 2612/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania… Czytaj więcej...

Ostrzeżenie METEO

MZW_1433_PR_20200507093326161

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady