OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDZNA

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz Waszych najbliższych bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od dnia 18 marca do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy:

1) Załatwianie spraw odbywać się będzie przez e-PUAP, korespondencję tradycyjną, e-maile i telefonicznie,

2) Korespondencje można złożyć do skrzynki znajdującej się na stoliku przy wejściu do Urzędu Gminy,

3) USC będzie załatwiał sprawy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w godzinach pracy Urzędu.

* Urząd Gminy  tel. (25) 691-83-28 e-mail: ugmiedzn@op.pl

* GOPS tel. (25) 691-83-34  e-mail: ps.gopsmiedzna@op.pl

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do  załatwiania spraw administracyjnych za pomocą:

* internetu : Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal

W obecnej sytuacji zachęcam również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim o/ Miedzna:

1. wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności nr- 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020

2. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 63 9221 0000 0039 1111 2000 0400

Drodzy Mieszkańcy dbajmy wzajemnie o nasze zdrowie. Sytuacja w kraju jest dynamiczna, musimy przestrzegać zaleceń Rządu.

Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Gminy Miedzna

Wójt Gminy Miedzna

Tadeusz Okulus

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady