Ogłoszenie o naborze wniosków o odbiorze azbestu

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Miedzna w 2020r. realizowany będzie program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) na budynkach mieszkalnych i gospodarskich w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nabór wniosków ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2020r.

Pomoc polegać będzie na bezpłatnym zdjęciu, transporcie i utylizacji eternitu przez wyspecjalizowaną firmę.

Właściciele budynków, którzy zamierzają w II połowie 2020 roku dokonać wymiany pokrycia dachowego powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Miedzna, ul.11 Listopada 4 w terminie do dnia 20 maja 2020r.

Druk wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest można pobrać ze strony internetowej gminy www.gmina-miedzna.pl zakładka Druki do pobrania.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel.(25) 691 83 28 , kom.600 292 572 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Tadeusz Tomasz Okulus

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady