Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

 

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 559.537,96 zł

Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 – 341.781,00 zł.

Okres realizacji 08.03.2012r. – 15.11.2012r.

Celem remontu – modernizacji świetlicy wiejskiej we Wrotnowie jest poprawa warunków funkcjonowania placówki poprzez: gruntowną modernizację pomieszczeń polegającą na wymianie dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w ramach istniejących otworów, docieplenie budynku, montażu nowej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, remoncie sufitów, ścian i posadzek budynku. Wykonanie powyższych robot w budynku oraz wymiana ogrodzenia wokół budynku w pełni poprawi wygląd centrum miejscowości.

 

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady