Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

 

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Informacje dotyczące zadania: Całkowity koszt realizacji operacji - 559.537,96 zł Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - 341.781,00 zł. Okres realizacji 08.03.2012r. - 15.11.2012r.

Celem remontu - modernizacji świetlicy wiejskiej we Wrotnowie jest poprawa warunków funkcjonowania placówki poprzez: gruntowną modernizację pomieszczeń polegającą na wymianie dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w ramach istniejących otworów, docieplenie budynku, montażu nowej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, remoncie sufitów, ścian i posadzek budynku. Wykonanie powyższych robot w budynku oraz wymiana ogrodzenia wokół budynku w pełni poprawi wygląd centrum miejscowości.

 

Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady