INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2019, poz.1579) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędy gminy, stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej ( np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Wykaz podmiotów zbierających odpady: odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych  odpadów Kontakt
1. LIDER TOMASZ PIĘTKA 18-220 Czyżew

ul. Duży Rynek 23

Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

505 579 309

513 133 500

2. Skup Surowców Wtórnych WOJCIECH ROSZCZEWSKI 18-300 Zambrów

ul.Targowa 23

Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

602 313 484

3. Eko Team Sp. z o.o.z siedzibą w Wierzbnie 07-111 Wierzbno, Wierzbno 97 Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

534 880 440

789 204 043

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.

                                                                                                                Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                             Tadeusz Tomasz Okulus

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady