Inwestycje

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – wykonane zadania

Gmina Miedzna informuje, że w 2019 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:
Sołectwo MIEDZNA realizowało zadanie pn. „ Nasadzenie drzew na terenie alei… Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Miedzna dotycząca realizacji zadania pn. ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna”

Informacja Wójta Gminy Miedzna o realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna

Informacja Wójta Gminy Miedzna z realizacji zadania pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna ul. Ogrodowa

Informacja Wójta Gminy Miedzna z realizacji zadania pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna ul. Ogrodowa

Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 129.408,03 zł brutto

Okres realizacji 04.09. – 15.11. 2012 r.

Celem remontu jest – wymiana pokrycia dachowego z blachy… Czytaj więcej...

Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

 

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.… Czytaj więcej...

Radosna Szkoła

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie Realizacja zadania od 25.02.2011r. do 25.08.2011r.

Termomodernizacja Gimnazjum

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w miejscowości Miedzna.
Realizacja zadania 09.05.2011r. – 27.07.2011r.

Remont dróg

Przebudowa drogi w miejscowości Poszewka i ulic w miejscowości Miedzna
( ul. Księdza Teofila Rybki i ul.3 Maja) polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej.
Rok realizacji zadania 2009.

Orlik

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w Miedznie.
Realizacja zadania 30.06.2009r. – 29.12.2009r.

Sieć wodociągowa

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Miedzna, Wrotnów i Międzyleś gmina Miedzna.
Realizacja zadania 2009 rok.

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady