Inwestycje

Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”. Informacje dotyczące zadania: Całkowity koszt realizacji operacji - 129.408,03 zł brutto Okres realizacji - 04.09. - 15.11. 2012 r. Celem remontu jest - wymiana pokrycia dachowego z blachy… Czytaj więcej...

Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

 

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.… Czytaj więcej...

Radosna Szkoła

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie Realizacja zadania od 25.02.2011r. do 25.08.2011r.

Termomodernizacja Gimnazjum

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w miejscowości Miedzna. Realizacja zadania 09.05.2011r. – 27.07.2011r.

Remont dróg

Przebudowa drogi w miejscowości Poszewka i ulic w miejscowości Miedzna ( ul. Księdza Teofila Rybki i ul.3 Maja) polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej. Rok realizacji zadania 2009.

Orlik

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w Miedznie. Realizacja zadania 30.06.2009r. – 29.12.2009r.

Sieć wodociągowa

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Miedzna, Wrotnów i Międzyleś gmina Miedzna. Realizacja zadania 2009 rok.

Chodniki

Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy Miedzna. Realizacja zadania 05.11.2009r. – 24.06.2010r.

Azbest

Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna. Realizacja zadania 09.05.2010r. – 28.08.2010r.

Informacja dotycząca inwestycji i remontów realizowanych na terenie Gminy Miedzna w latach 2007 – 2011 oraz pozyskanych środków finansowych.

Rok 2007 - Zrealizowano – III etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miedzna gm. Miedzna Wartość zadania 1.191.049,00 zł./brutto/. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach udzielonej pożyczki umarzalnej w wysokości 30%.udzielonej… Czytaj więcej...
Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady