Inwestycje RPO WM 2007-2013

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzna

„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Lata 2007-2011

Informacje o realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”

Gmina Miedzna realizuje projekt pn.
„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.1 Gospodarka… Czytaj więcej...

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady