Inwestycje RPO WM 2007-2013

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzna

„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Lata 2007-2011

Informacje o realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”

Gmina Miedzna realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka… Czytaj więcej...
Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady